Optagelse på HF Imagine

For at blive optaget på HF Imagine, er der er nogle få trin du skal igennem.

Inden du søger om optagelse, skal du have besøgt kollegiet på en af vores besøgsdage, og talt med en studievejleder.

STEP 1

Besøg os på HF Imagine - Tilmelding hos linjelærer Sine på tlf. 25 45 46 06.

STEP  2

Kontakt vores studievejleder Nina på mail nen@vuctm.dk eller Telefon 2331 2693.
Hun indsamler de informationer vi skal bruge fra dig, for at optage dig på uddannelsen.

STEP 3

Følg den plan du modtager fra Nina omkring endelig optagelse.